Finance

Nákup cizích měn:EURO 32,- Kč/1 Euro 250,- EURO 8.000,- Kč
CHF 21,70 Kč/1 CHF 550,- CHF 11.935,- Kč
Celkem nákup     19.935,- Kč


Prodej cizích měn:

EURO 32,- Kč/1 Euro 73,- EURO 2.336,- Kč
CHF 21,70 Kč/1 CHF 10,- CHF 217,- Kč
Celkem prodej     2.553,- Kč


Za hranicemi jsme utratili 17.382,- Kč

Výdaje:
lanovky, zubačky 10.600,- Kč
benzín 4.400,- Kč
soutěsky, zámek 1.150,- Kč
mýto 290,- Kč
parkovné 360,- Kč
baterie do foťáku 210,- Kč
různé (bageta, sladkosti domů) 370,- Kč
Celkem 17.380,- Kč

K tomu výdaje v Čechách:

dálniční známky 1.186,- Kč
benzín 1.500,- Kč
pojištění léčebných výloh 160,-KčZpět